Postbus 6027 per 1 januari a.s. opgeheven

We ontvangen steeds meer brieven, notities, drukproeven etc. via de email. Om die reden heffen wij per 1 januari 2016 ons postbusnummer 6027, 8902 HA Leeuwarden op.

Bent u toch genoodzaakt langs reguliere weg post te laten bezorgen, kiest u dan voor ons adres: Lautastate 30, 8925 HS Leeuwarden.

Wij verzoeken u vriendelijk een en ander in uw administratie aan te passen.