Nieuwe Encyclopedie van Fryslan

Naar verwachting verschijnt eind september aanstaande de Nieuwe Encyclopdie van Fryslân. Het werk bestaat uit drie kloeke delen, ruim 8.500 lemmata en circa 2.500 verwijzingslemmata en is rijkelijk voorzien van illustratie. Deze editie verwijst uiteraard waar mogelijk naar websites etc.

Aan de totstandkoming van dit jarenlange project werkten honderden auteurs mee, aangestuurd door de redactie welke werd gevormd door:

Karel Gildemacher (Geografie en Waterstaat); Gilles de Langen (Archeologie en Monumentenzorg); Jacob van Sluis en Joop Koopmans (Geschiedenis); Albert Buursma (Economie en Infrastructuur); Pieter de Groot (Kunst en Cultuur); Harry Wijnandts (Natuurwetenschappen); Philippus Breuker (Talen en Literaturen) en Jacques Kuiper (Politiek en Maatschappij). Martha Kist tekende voor de beeldredactie; Klazien Schroor-Dijkstra was redactiesecretaresse/eindredacteur.

Het geheel stond onder leiding van hoofdredacteur Meindert Schroor