Bevochten Schoonheid

Op woensdag 23 september jl. presenteerde Hûs en Hiem ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2015 in de Kanselarij te Leeuwarden het door ons geschreven essay Bevochten Schoonheid, Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân.