Uitgegeven werk


Details voor:

 De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

EigenschapWaarde
Naam:De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)
Omschrijving:

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1997, 53 pagina’s inleiding, 70 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-098-6

Is het even unieke als onmisbare vervolg op de Atlas der Provincielanden. Opnieuw is een collectie manuscriptkaarten ontsloten die wat betreft schoonheid zijn gelijke niet kent. De kaarten bieden een fraai en gedetailleerd beeld van de toenmalige stadsgronden en bijbehorende landschappelijke elementen zoals waterlopen, dijken en polders. Tezamen met het tekstgedeelte van dit boek verbeelden de kaarten de stedelijke belangen in de regio en wordt duidelijk waarom en hoe de stad zich met de gang van zaken daar bemoeide. De auteur Meindert Schroor heeft recht op mijn en, naar ik meen, eenieders bewondering voor het feit dat hij in korte tijd de weg heeft weten te vinden in een uiterst ingewikkelde materie en erin geslaagd is de kaarten op bevattelijke wijze in hun historische context te zetten. Zonder zijn prestatie zou de uitgave hooguit een replica van een archiefstuk zijn geweest. Nu is het een historische bron, een oorspronkelijk historisch werkstuk en een wegwijzer voor nader onderzoek. (Gemeentearchivaris van Groningen, drs Jan van den Broek in het voorwoord).

Bestandsnaam:uitgegeven_werk_niet_beschikbaar.pdf
Bestandsgrootte: 26.67 kB
Bestandstype:pdf (Mime type: application/pdf)