Uitgegeven werk


Details voor:

 De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen

EigenschapWaarde
Naam:De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen
Omschrijving:

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Profiel, Groningen, 2003, 64 pagina inleiding, 93 pagina's uitvouwbare kaarten.
ISBN nummer: 90-5294-276-5

Ir. Johan Kooper (1876-1939) was hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat te Groningen. In zijn vrije tijd was hij als amateur-historicus veel met het verleden bezig en verzamelde hij gedrukte en manuscript kaarten en bracht deze bijeen in een boekband. Aan de hand van deze kaarten wordt in De Atlas van Kooper de geografische ontwikkeling beschreven van de provincie Groningen. De door Kooper bijeengebrachte kaarten bestrijken de periode van de vroege zestiende eeuw tot de late negentiende eeuw, toen door een krachtige industrialisatie en verstedelijking het gelaat van de provincie Groningen ingrijpend veranderde. Aangevuld met enkele essentiële in de verzameling ontbrekende kaarten biedt de Atlas van Kooper een goed uitgangspunt voor een schets van vier eeuwen landschappelijke ontwikkeling van Groningen. In de tekst wordt tussen haakjes naar de kaarten verwezen.

Bestandsnaam:uitgegeven_werk_niet_beschikbaar.pdf
Bestandsgrootte: 26.67 kB
Bestandstype:pdf (Mime type: application/pdf)