Uitgegeven werk


Details voor:

 De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s.

EigenschapWaarde
Naam:De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s.
Omschrijving:

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers
ISBN nummer: 90-806727-1-8

Noord-Nederland kan bogen op een rijke cartografische traditie. Toen Napoleon het gehele toenmalige Nederland (koninkrijk Holland) in 1810 bij zijn Franse keizerrijk inlijfde bestonden er reeds goede atlassen en kaarten van Friesland en Groningen. Maar voor een goed geografisch beeld van Drenthe was hij nog vrijwel geheel aangewezen op de oude door Cornelis Pijnacker vervaardigde kaart van Drenthe uit 1634. Alleen van het zuidoosten van de provincie bestonden betrouwbare kaarten. Spoedig na de annexatie van het Koninkrijk Holland stuurde Napoleon militaire ingenieurs naar Noordoost Nederland om de tot dusverre oppervlakkig gekarteerde gebieden op te meten en in kaart te brengen.
Van die opdracht zijn de in deze atlas gepubliceerde kaarten het resultaat. Van de 40 kaarten hebben er 25 betrekking op Drenthe en enkele aangrenzende delen van Overijssel, Groningen en Friesland. De overige vijftien kaarten bestrijken de gehele noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen, vanaf Harlingen tot aan de Duitse grens. Het zijn de oudste kaarten waarop de kust van het noordelijke vasteland in zijn geheel in kaart is gebracht.
In een uitgebreide toelichting gaan de auteurs van deze atlas Herman Versfelt en Meindert Schroor in op de wijze waarop de kaarten tot stand kwamen. Ze geven voorts een schets van Drenthe en Noord-Nederland in de Napoleontische tijd en een beschrijving van elke afzonderlijke kaart.

Bestandsnaam:uitgegeven_werk_niet_beschikbaar.pdf
Bestandsgrootte: 26.67 kB
Bestandstype:pdf (Mime type: application/pdf)