Uitgegeven werk


Details voor:

 Van Middelzee tot Bildt

EigenschapWaarde
Naam:Van Middelzee tot Bildt
Omschrijving:

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Uniepers Abcoude, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 2000, 80 pagina’s
ISBN nummer:

Ook vertaald in het Bildts: Fan Middelsee tot Bildt, Lândanwinning in Fryslând in de Middeleeuwen en de froegmederne tiid

 

Het boek analyseert en beschrijft op een uiterst inzichtelijke wijze 2500 jaar strijd tegen het water in het noorden en westen van Fryslân. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis en de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Met de inpoldering van het Bildt (vanaf 1505) werd de kroon gezet op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân en met name van de Middelzee. In het gebied Het Bildt zouden na bedijking graan en pootaardappelen groeien als ware, aren út skelpen. Langs de dijken ontwikkelde zich in de loop der tijd een gemeenschap met een geheel eigen Fries-Hollands karakter. Tot op de dag van vandaag spreken de bewoners van Het Bildt hun eigen, van het Fries afwijkende, streektaal.

Bestandsnaam:uitgegeven_werk_niet_beschikbaar.pdf
Bestandsgrootte: 26.67 kB
Bestandstype:pdf (Mime type: application/pdf)