Welkom

Bureau Varenius is het meest veelzijdige onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland. Het heeft zijn werkterrein voornamelijk in Noord en Oost Nederland. Wij opereren sinds 1989 onder de naam Varenius, maar kunnen bogen op ruim drie decennia ervaring op het terrein van de cultuurhistorie. De neerslag daarvan ligt in een ongeëvenaarde stroom boeken, bronnenpublicaties en artikelen, waarvan een viertal is bekroond.

Bovendien verrichten wij wetenschappelijk gefundeerde en beleidsgerichte onderzoeken in opdracht van verschillende overheden. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze website. Hier krijgt u een indruk van onze vele en diverse activiteiten. Daarnaast hebben wij een aantal - al jaren uitverkochte - publicaties op het net geplaatst, zoals de boeken Op de loggers en Stadstaat Groningen, en een serie artikelen welke eerder werden gepubliceerd in het bedrijfsblad van de Kamer van Koophandel in Friesland, Kvkontext en in Fryslân, Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur. Verder treft u links aan naar onze bijdragen in het tijdschrift Noorderbreedte. Mocht u nog vragen hebben of wilt u reageren, dan kunt u dat doen door het contactformulier in te vullen.

Meindert Schroor & Klazien Schroor-Dijkstra

 
Varenius

Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

 

 

Frontispice (origineel in duodecimo) van de bij L. en D. Elzevier te Amsterdam in 1664 uitgegeven tweede druk van Bernhard Varenius', Geographia Generalis. Op deze titelprent staan verschillende navigatie-instrumenten afgebeeld. De figuur links (wellicht de muze van de astronomie Urania) heeft een kompas in de hand. Op de grond van links naar rechts een armillarium, een quadrant, een zeeastrolabium, een jakobsstaf en een globe.