Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006 Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Altuglas, Leeuwarden, 2006.
ISBN nummer: 90-9020383-4

In 2006 sloot Casolith als echt Leeuwarder bedrijf zijn poorten na een bewogen geschiedenis van 86 jaar. Casolith, in Leeuwarden bekend als de 'knoopkefabryk', begon zijn bestaan als een 'spin-off' van de omvangrijke zuivelindustrie. Een tak van nijverheid die na de oorlog van Leeuwarden de zuivelhoofdstad van West-Europa maakte. Casolith produceerde aanvankelijk kunsthoorn uit caseïne of melkwol en schakelde later over op acrylaat (kunstglas), waarin een hoge mate van specialisatie werd bereikt. In de jaren 1970 kwam het oorspronkelijke familiebedrijf landelijk in het nieuws vanwege een vinnig arbeidsconflict, uitmondend in een bedrijfsbezetting, uiteindelijke verzelfstandiging, gevolgd door overnames.

 

Anderhalve eeuw Gelderse landbouw Anderhalve eeuw Gelderse landbouw

Auteur: diverse auteurs, w.o. M. Schroor.
Uitgave: Regio Projekt, Groningen, 1995.
ISBN nummer: 90-5028-068-4

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Geldersche Maatschappij van Landbouw werd dit standaardwerk op 13 december 1995 aangeboden aan H.M. Koningin Beatrix. Het hoofdstuk over de Gelderse landbouw tijdens het Interbellum werd onder de titel Modernisering en verkeutering: De Gelderse landbouw in de periode 1920-1950 geschreven door M. Schroor. Het schetst het beeld van de overwegend kleine Gelderse boer op de economische ontwikkelingen in de crisistijd.

Bouwvereniging Tolbert/Woningstichting Tolbert 1908-1998 Bouwvereniging Tolbert/Woningstichting Tolbert 1908-1998

Auteur: Siebrand Homan & Meindert Schroor
Uitgave: Woningstichting Tolbert, 1998, 96 pagina's.

Homan en Schroor schetsen het wel en wee van een kleine woningcorporatie op het Groninger platteland (i.c. de gemeente Leek). Het boek analyseert, beschrijft en verklaart de dikwijls moeizame relatie tussen het gemeentebestuur en de corporatie. Het geeft daarmee tevens getuigenis van de voor- en nadelen van de nauwe banden tussen de betrokken functionarissen in een kleine gemeenschap.

De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736) De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1996, 50 pagina’s inleiding, 126 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-079-x

Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).

Golden Raand, landschappen van Groningen Golden Raand, landschappen van Groningen

Auteur: Meindert Schroor, Jan Meijering
Uitgave: In Boekvorm, Assen, juni 2007
ISBN nummer: 9789077548233/NUR 944

Het Groninger landschap is er een met vele gezichten. Het gaat van bosrijke gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, kwelderwallen in Noordwest-Hunsingo en de karakteristieke brakwatergebieden van de Dollard tot aan de zeekleigronden in het Hoogeland met zijn akkers vol wuivend graan, suikerbieten en koolzaadvelden. Van Lauwerszee tot Dollard tou, Van Drenthe tot aan 't Wad, zoals de Groninger trots zingt - je vindt er een variëteit aan landschappen, allemaal van grote ecologische waarde en met een rijke cultuurhistorie waarvan de sporen ook nu nog duidelijk zichtbaar zijn.

Of het nu om de strijd tegen het water gaat (het bouwen van wierden, dijken en de aanleg van polders) of om het bewoonbaar maken van de sompige veengronden door grootschalige vervening. Nergens in Nederland heeft de mens zo sterk de hand gehad in de ontwikkeling van het landschap als in het noorden. Polders, kavelpatronen, dijken en houtwallen, natuurgebieden met flora- en faunabeheer getuigen daarvan. Zij geven elk vergezicht, elk hoekje van Groningen een heel eigen karakter.

Golden Raand, Landschappen van Groningen is een veelzijdig naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over het verhaal 'achter' het landschap van Groningen. Naast een nauwgezette reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van de provincie (van de ijstijden tot Blauwestad) biedt het boek een prachtig overzicht van de verschillende natuurgebieden die Groningen rijk is.

Golden Raand, Landschappen van Groningen is verschenen ter gelegenheid van het zeventigjarige bestaan van Stichting Het Groninger Landschap. Met deze uitgave wil Het Groninger Landschap een bijdrage leveren aan verdere vergroting van het draagvlak voor bescherming, behoud en waar nodig ontwikkeling van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 11