Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, 2001, 148 pagina’s.

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers
ISBN nummer: 90-806727-1-8

Noord-Nederland kan bogen op een rijke cartografische traditie. Toen Napoleon het gehele toenmalige Nederland (koninkrijk Holland) in 1810 bij zijn Franse keizerrijk inlijfde bestonden er reeds goede atlassen en kaarten van Friesland en Groningen. Maar voor een goed geografisch beeld van Drenthe was hij nog vrijwel geheel aangewezen op de oude door Cornelis Pijnacker vervaardigde kaart van Drenthe uit 1634. Alleen van het zuidoosten van de provincie bestonden betrouwbare kaarten. Spoedig na de annexatie van het Koninkrijk Holland stuurde Napoleon militaire ingenieurs naar Noordoost Nederland om de tot dusverre oppervlakkig gekarteerde gebieden op te meten en in kaart te brengen.
Van die opdracht zijn de in deze atlas gepubliceerde kaarten het resultaat. Van de 40 kaarten hebben er 25 betrekking op Drenthe en enkele aangrenzende delen van Overijssel, Groningen en Friesland. De overige vijftien kaarten bestrijken de gehele noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen, vanaf Harlingen tot aan de Duitse grens. Het zijn de oudste kaarten waarop de kust van het noordelijke vasteland in zijn geheel in kaart is gebracht.
In een uitgebreide toelichting gaan de auteurs van deze atlas Herman Versfelt en Meindert Schroor in op de wijze waarop de kaarten tot stand kwamen. Ze geven voorts een schets van Drenthe en Noord-Nederland in de Napoleontische tijd en een beschrijving van elke afzonderlijke kaart.

De Friese Waterlinie - Toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder De Friese Waterlinie - Toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Olderberkoop/Berkoop, 2008.
ISBN nummer: 9789064661426

De Friese Waterlinie moest Leeuwarden in en rond het rampjaar 1672 uit de greep houden van het invasieleger van de bisschop van Münster. Deze bisschop is dan al berucht en gevreesd onder de naam 'Bommen Berend'.

Dit boek vertelt het verhaal van de aanval door de troepen van de bisschop en van de verdediging door graaf Johan Maurits van Nassau en zijn mannen. De strijd op en rond de schansen in de Stellingwerven en Opsterland, het water over de landerijen en de heidevelden en hoogvenen vormden een bescherming tegen de vijand die tot Leeuwarden, Groningen en de Noordzeekust wilde doordringen. Het boek vertelt het verhaal van de wijze waarop het landschap werd benut om een getalsmatig veel sterkere vijand buiten de deur te houden. Tegelijk is het een typisch Nederlands verhaal van zuinigheid en opportunisme.

Grote Historische Topografische Atlas Friesland/Fryslân 1926-1934 Grote Historische Topografische Atlas Friesland/Fryslân 1926-1934

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Uitgeverij Nieuwland, Tilburg, 2006
ISBN nummer:10 90 8645 006 7/13 978 90 8645 006 0

Herdruk van de zogeheten 'Bonneblaadjes' schaal 1:25.000 uit het begin van de twintigste eeuw. Deze kaarten zijn oorspronkelijk vervaardigd voor militaire doeleinden. Omdat men altijd beducht was voor een aanval van buitenaf, werden militaire doelen als kazernes etc. als een wit vlak op de kaart aangegeven. Naderhand vond men dat deze witte vlekken op de overigens kleurige kaarten wel erg opvielen en besloten in plaats daarvan fantasielandschappen op de kaarten te tekenen. Vergelijking met recente topografische kaarten wijst uit dat de structuur in ons land in een eeuw tijd heel erg veranderd is. Nederland kende aan het begin van de twintigste eeuw nog geen snelwegen, nauwelijks infrastructuur en de steden en dorpen waren veel kleiner. De oppervlakte van Leeuwarden bijvoorbeeld werd veertien keer zo groot, het inwonertal van Drachten ging van 7.000 naar 44.000 en de waddeneilanden Vlieland en Terschelling, hoewel op de kaarten getekend, behoorden nog tot 1942 bij Noord-Holland.

De atlas is voorzien van een voorwoord in het Nederlands en Fries door uitgever Huib Stam, Meindert Schroor schreef de inleiding 'De metamorfose van de provincie Friesland in 100 jaar (1906-2006)/ de metamorfoaze fan Fryslân yn 100 jier (1906-2006).

Grote Historische en Topografische atlas Friesland/Fryslân, geïllustreerd, ........ pagina's

De IJssel en haar bruggen: een geschiedenis van vijf en een halve eeuw overspannen De IJssel en haar bruggen: een geschiedenis van vijf en een halve eeuw overspannen

Auteur: M. L. Hamelink en M. Schroor
Uitgave: RegioPRojekt, Groningen, 1995.
ISBN nummer: -

Deze publicatie verscheen ter gelegenheid van de officiële opening van de gerenoveerde IJsselbrug tussen Hattem en Zwolle (Katerveer) op 13 september 1995. De veertien bruggen die de IJssel overspannen worden elk in een breder perspectief dan louter de lokale historie geplaatst. Behalve technische en historische facetten krijgen ook kunsthistorische aspecten aandacht. Met dit laatste onderstrepen de auteurs dat deze bruggen een belangrijk element zijn geworden bij de beleving van onze gebouwde omgeving.

De Landelijke Lijn, kavelpatronen en lineaire elementen in het Groninger landschap De Landelijke Lijn, kavelpatronen en lineaire elementen in het Groninger landschap

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Provincie Groningen, 1987.
ISBN nummer: -

In opdracht van de toenmalige Provinciale Planologische Dienst werd in 1984 een onderzoek verricht naar de stand van zaken met betrekking tot historische verkavelingspatronen in de provincie Groningen. Zowel het onderzoek als de rapportage waren in handen van M. Schroor en de weerslag daarvan verscheen in gedrukte vorm in 1987. Het rapport gaat vergezeld van een groot aantal kaarten, met daarop onder meer de nederzettingsstructuren en de mate van gaafheid en oorspronkelijkheid van de verkavelingen.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 3 van 11