Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Op de Loggers Op de Loggers

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Uitgeverij Lykele Jansma, Buitenpost, 1980
ISBN nummer: 90 62 72 431 0

De kustvisserij speelde vanouds een belangrijke rol in de Terschellinger samenleving. In de jaren 1886-1916 namen zo’n 700 Terschellinger mannen deel aan de haringvisserijen vanuit enkele Duitse vissershavens en vanuit Vlaardingen en Maassluis. Het boek geeft een indringende analyse van het belang van de haringvisserij voor de eilander economie en samenleving gedurende deze periode van dertig jaar waarin Terschelling de nieuwe tijd binnentrad.

Dit boek werd in 1980 bekroond met de Lutineprijs, de jaarlijkse culturele prijs van de gemeente Terschelling.

 

Prekadastrale Atlas fan Fryslân: diel 7 (Ljouwert-Leeuwarden: de Klokslach 1828-1580) Prekadastrale Atlas fan Fryslân: diel 7 (Ljouwert-Leeuwarden: de Klokslach 1828-1580)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Fryske Akademy, Ljouwert/Leeuwarden, 1994, 96 pagina’s plus map met losse kadasterkaarten
ISBN nummer:

Deel 7 van de door de Fryske Akademy uitgegeven Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân onder redactie van J.A. Mol en P.N. Noomen. Schroor levert in dit deel een tot dusverre onmogelijk geachte reconstructie van het zestiende-eeuwse grondbezit in de Klokslag (het onder de stad ressorterende platteland) van de stad Leeuwarden. Daarnaast biedt hij een reconstructie van het geestelijke grondbezit – die een inkijk mogelijk maakt in middeleeuwse toestanden – en geeft hij het antwoord op de laat-middeleeuwse parochiale indeling van de stad Leeuwarden. Onmisbaar voor gemeentelijke planners, historici, geografen en genealogen. De floreenkohieren mèt kadastrale nummers ontbreken echter voor Leeuwarden. Het ‘verbinden’ van de twee soorten gegevens aan elkaar leek daardoor een zeer moeizame, zo niet onmogelijke zaak te worden. Meindert Schroor komt echter de eer toe dat hij die moeizame klus heeft geklaard. Hij legt in het boek ook uit hoe hij dat heeft gedaan: een praktisch staaltje doe-het-z

Skiednis fan Fryslân 1750-1995 Skiednis fan Fryslân 1750-1995

Auteur: ferskate.auteurs, w.û. M. Schroor
Uitgave: Fryske Akademy, Ljouwert, 1998, 368 pagina's
ISBN nummer:

Dit boek jildt as at foarste part fan in trijelûk dat op termyn de nije min ofte mear offisjele skiednis fan Fryslân foarmje sil. It diel is gearstald troch njoggen skriuwers ûnder auspysjes fan de Fryske Akademy en behannelet de lêste perioade fan de Fryske skiednis tusken 1795 en 1995. It boek jout in tsien haadstikken in oersjoch fan de bestjoerlik-politike, ekonomyske, kulturele, sosjaal-ekonomyske en demografyske ûntjouwing fan Fryslân. Wy namen de demografyske ûntjouwings yn twa haadstikken (1750-1917 en nei 1917) op ‘e hispel

Sporen door het Noorden Sporen door het Noorden

Auteur: Jan Abrahamse, Carla Alma & Meindert Schroor
Uitgave: Noorderbreedte/Nederlande Spoorwegen, Groningen, 1997
ISBN nummer:

Er is veel geschreven over treinen en het reizen per trein. Veel schrijvers in binnen- en buitenland hebben beroemde boeken gepubliceerd die zich geheel of gedeeltelijk afspelen in treinen. Vaak zijn daarbij beschrijvingen gegeven van de landschappen die tijdens de reis worden doorkruist. Vrijwel altijd gebeurd dat op een fragmentarische wijze. In deze bundel is het landschap echter consequent beschreven vanuit de trein. In samenwerking met de NS heeft het tijdschrift Noorderbreedte in 1996 en 1997 een serie beschrijvingen gemaakt van het landschap van Fryslân en Groningen. De beschrijving van iedere route is zo gemaakt dat men in de trein aan de rechterkant moet gaan zitten en vooruit moet rijden, zowel op de heen- als op de terugweg. Met behulp van de topografische atlassen is de beschrijving van de route duidelijk te volgen.

De beschrijvingen zijn vervaardigd door Jan Abrahamse, geassisteerd door Meindert Schroor voor de Friese lijnen (t.w. Leeuwarden-Groningen vv, Leeuwarden-Harlingen vv en Leeuwarden-Stavoren vv) en Carla Alma voor de lijn Groningen-Roodeschool vv.

 

Stadstaat Groningen Stadstaat Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1999, 248 pag.
ISBN nummer: 90-5028-133-8

De stad Groningen was in het verleden een groot-ondernemer, toen zij op grote schaal verveningen en inpolderingen startte in het oostelijk deel van de provincie. Zij maakte daarbij gebruik van haar bestuurlijke zeggenschap, want het Oldambt en Westerwolde stonden onder direct gezag van de stad. Daardoor was Groningen in staat het gebied in te richten en te reglementeren naar eigen goeddunken. Feitelijk was de stad een van Nederlands belangrijkste grootgrondbezitters en trad zij op als een stadstaat. Met het afstoten van de laatste stadsbezittingen komt een einde aan een eeuwenlange periode, waarin de stad Groningen een bijzondere invloed uitoefende op de haar omringende gebieden. Als afsluiting van deze periode heeft de stad een boek laten schrijven over de Groninger stadsrechten gedurende de laatste vier eeuwen. De auteur, drs Meindert Schroor, vertelt op een heldere en prettig leesbare wijze een uniek stukje stadsgeschiedenis. Tegelijk is het echter het verhaal over de systematische ruimtelijke ordening van de Groninger Veenkoloniën. Daarmee leverden de Groninger stadsbestuurders een prestatie die tot de inrichting van de IJsselmeerpolders zijn weerga niet kent. Het is een prachtig boek, bevat schitterende kaarten, toepasselijke illustraties in een keurig verzorgde uitgave en verdient inhoudelijk een pluim.(..) Vast staat dat niemand die zich met de stadsbezittingen gaat bezighouden om dit boek heen zal kunnen (Michiel Gerding in de Veenkoloniale Volksalmanak 2001).

Het boek werd in 2000 bekroond met de tweejaarlijkse H.J. Keuningprijs voor de beste publicatie over de Veenkoloniën.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 7 van 11