Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006 Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Altuglas, Leeuwarden, 2006.
ISBN nummer: 90-9020383-4

In 2006 sloot Casolith als echt Leeuwarder bedrijf zijn poorten na een bewogen geschiedenis van 86 jaar. Casolith, in Leeuwarden bekend als de 'knoopkefabryk', begon zijn bestaan als een 'spin-off' van de omvangrijke zuivelindustrie. Een tak van nijverheid die na de oorlog van Leeuwarden de zuivelhoofdstad van West-Europa maakte. Casolith produceerde aanvankelijk kunsthoorn uit caseïne of melkwol en schakelde later over op acrylaat (kunstglas), waarin een hoge mate van specialisatie werd bereikt. In de jaren 1970 kwam het oorspronkelijke familiebedrijf landelijk in het nieuws vanwege een vinnig arbeidsconflict, uitmondend in een bedrijfsbezetting, uiteindelijke verzelfstandiging, gevolgd door overnames.

 

Anderhalve eeuw Gelderse landbouw Anderhalve eeuw Gelderse landbouw

Auteur: diverse auteurs, w.o. M. Schroor.
Uitgave: Regio Projekt, Groningen, 1995.
ISBN nummer: 90-5028-068-4

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Geldersche Maatschappij van Landbouw werd dit standaardwerk op 13 december 1995 aangeboden aan H.M. Koningin Beatrix. Het hoofdstuk over de Gelderse landbouw tijdens het Interbellum werd onder de titel Modernisering en verkeutering: De Gelderse landbouw in de periode 1920-1950 geschreven door M. Schroor. Het schetst het beeld van de overwegend kleine Gelderse boer op de economische ontwikkelingen in de crisistijd.

Bouwvereniging Tolbert/Woningstichting Tolbert 1908-1998 Bouwvereniging Tolbert/Woningstichting Tolbert 1908-1998

Auteur: Siebrand Homan & Meindert Schroor
Uitgave: Woningstichting Tolbert, 1998, 96 pagina's.

Homan en Schroor schetsen het wel en wee van een kleine woningcorporatie op het Groninger platteland (i.c. de gemeente Leek). Het boek analyseert, beschrijft en verklaart de dikwijls moeizame relatie tussen het gemeentebestuur en de corporatie. Het geeft daarmee tevens getuigenis van de voor- en nadelen van de nauwe banden tussen de betrokken functionarissen in een kleine gemeenschap.

De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736) De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1996, 50 pagina’s inleiding, 126 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-079-x

Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).

De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729) De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1997, 53 pagina’s inleiding, 70 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-098-6

Is het even unieke als onmisbare vervolg op de Atlas der Provincielanden. Opnieuw is een collectie manuscriptkaarten ontsloten die wat betreft schoonheid zijn gelijke niet kent. De kaarten bieden een fraai en gedetailleerd beeld van de toenmalige stadsgronden en bijbehorende landschappelijke elementen zoals waterlopen, dijken en polders. Tezamen met het tekstgedeelte van dit boek verbeelden de kaarten de stedelijke belangen in de regio en wordt duidelijk waarom en hoe de stad zich met de gang van zaken daar bemoeide. De auteur Meindert Schroor heeft recht op mijn en, naar ik meen, eenieders bewondering voor het feit dat hij in korte tijd de weg heeft weten te vinden in een uiterst ingewikkelde materie en erin geslaagd is de kaarten op bevattelijke wijze in hun historische context te zetten. Zonder zijn prestatie zou de uitgave hooguit een replica van een archiefstuk zijn geweest. Nu is het een historische bron, een oorspronkelijk historisch werkstuk en een wegwijzer voor nader onderzoek. (Gemeentearchivaris van Groningen, drs Jan van den Broek in het voorwoord).

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 11