Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Tweeduizend jaar Geschiedenis van Overijssel Tweeduizend jaar Geschiedenis van Overijssel

Auteur: Jansma, K, L. Jansma & M. Schroor
Uitgave: Intercombi Van Seijen, Leeuwarden, 1990
ISBN nummer:

Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw

Auteur: Klaas Jansma & Meindert Schroor
Uitgave:Intercombi Van Seijen, Leeuwarden, 1987, 544 pagina's
ISBN nummer:

Grootschalige en lijvige co-productie onder leiding van beide bovengenoemde auteurs, die tevens het leeuwendeel van de tekst voor hun rekening namen. Het boek geeft een zeer uitgebreid en leesbaar overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw vanaf de achttiende eeuw tot de late jaren tachtig van de vorige eeuw.

 

Van Keeg en Leeg, de geschiedenis van het Noorderleegs-Buitenveld Van Keeg en Leeg, de geschiedenis van het Noorderleegs-Buitenveld

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: It Fryske Gea, Olterterp, 2009
ISBN nummer:978-90-814051-1-9

Iedereen kent de paarden die in november 2006 - verrast door het wassende water - hun heil zochten op een van de buitendijkse drinkdobben aan de Friese Waddenkust bij Marrum. Veel minder bekend is de geschiedenis van het buitendijkse gebied waar dit gebeurde en de omstandigheden waardoor de zomerpolders en kwelders hier met zekere regelmaat onder water komen te staan. Van Keeg en Leeg beschrijft de geschiedenis van het Noorderleegs Buitenveld (Fries: Noarderleech). Dat is het centrale deel van Noard-Fryslân Bûtendyks, met zijn omvang van 4000 hectare de grootste vastelandkwelder in Europa. De provinciale natuurbeschermingsorganisatie nam in 1996 dit unieke natuurgebied over van de CV Het Noorderleegs Buitenveld. Die had in de bijna tweeënhalve eeuw sedert de inpoldering van de Noorderleegpolder in 1754 het gebied op commerciële wijze geëxploiteerd door middel van zowel de verkoop van weiderechten als de grasoogst. Het boek bevat veel informatie over de oorspronkelijke bedijkers van de Noorderleegpolder, de geschiedenis van de landaanwinning in deze contreien met het soms experimentele karakter ervan, de inpolderingsplannen van het Friesche Wad in de 19de en 20ste eeuw (Dammen naar Ameland!), de agrarische exploitatie en de juridische en naderhand politieke strijd die in het gebied is gevoerd tussen de voorstanders van inpolderen en de natuurbeschermers. Het boek werd met steun van de Stichting van Panhuys te Den Haag uitgegeven door It Fryske Gea en opgedragen aan zijn in november 2007 overleden voorzitter Henk Hornstra.

Van Middelzee tot Bildt Van Middelzee tot Bildt

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Uniepers Abcoude, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 2000, 80 pagina’s
ISBN nummer:

Ook vertaald in het Bildts: Fan Middelsee tot Bildt, Lândanwinning in Fryslând in de Middeleeuwen en de froegmederne tiid

 

Het boek analyseert en beschrijft op een uiterst inzichtelijke wijze 2500 jaar strijd tegen het water in het noorden en westen van Fryslân. De nadruk ligt echter op de laatste fase van de bedijkingsgeschiedenis en de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Met de inpoldering van het Bildt (vanaf 1505) werd de kroon gezet op de bedijkingsgeschiedenis van Fryslân en met name van de Middelzee. In het gebied Het Bildt zouden na bedijking graan en pootaardappelen groeien als ware, aren út skelpen. Langs de dijken ontwikkelde zich in de loop der tijd een gemeenschap met een geheel eigen Fries-Hollands karakter. Tot op de dag van vandaag spreken de bewoners van Het Bildt hun eigen, van het Fries afwijkende, streektaal.

Van Voorstraat naar Westenstein. Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland Van Voorstraat naar Westenstein. Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Heerenveen/Kollum, 2003
ISBN nummer: 90-9017385-4

Het boek verscheen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland in 2003. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van deze gemeente in Noordoost-Friesland.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 9 van 11