Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits | [ Aflopend ]

De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729) De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1997, 53 pagina’s inleiding, 70 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-098-6

Is het even unieke als onmisbare vervolg op de Atlas der Provincielanden. Opnieuw is een collectie manuscriptkaarten ontsloten die wat betreft schoonheid zijn gelijke niet kent. De kaarten bieden een fraai en gedetailleerd beeld van de toenmalige stadsgronden en bijbehorende landschappelijke elementen zoals waterlopen, dijken en polders. Tezamen met het tekstgedeelte van dit boek verbeelden de kaarten de stedelijke belangen in de regio en wordt duidelijk waarom en hoe de stad zich met de gang van zaken daar bemoeide. De auteur Meindert Schroor heeft recht op mijn en, naar ik meen, eenieders bewondering voor het feit dat hij in korte tijd de weg heeft weten te vinden in een uiterst ingewikkelde materie en erin geslaagd is de kaarten op bevattelijke wijze in hun historische context te zetten. Zonder zijn prestatie zou de uitgave hooguit een replica van een archiefstuk zijn geweest. Nu is het een historische bron, een oorspronkelijk historisch werkstuk en een wegwijzer voor nader onderzoek. (Gemeentearchivaris van Groningen, drs Jan van den Broek in het voorwoord).

Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006 Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Altuglas, Leeuwarden, 2006.
ISBN nummer: 90-9020383-4

In 2006 sloot Casolith als echt Leeuwarder bedrijf zijn poorten na een bewogen geschiedenis van 86 jaar. Casolith, in Leeuwarden bekend als de 'knoopkefabryk', begon zijn bestaan als een 'spin-off' van de omvangrijke zuivelindustrie. Een tak van nijverheid die na de oorlog van Leeuwarden de zuivelhoofdstad van West-Europa maakte. Casolith produceerde aanvankelijk kunsthoorn uit caseïne of melkwol en schakelde later over op acrylaat (kunstglas), waarin een hoge mate van specialisatie werd bereikt. In de jaren 1970 kwam het oorspronkelijke familiebedrijf landelijk in het nieuws vanwege een vinnig arbeidsconflict, uitmondend in een bedrijfsbezetting, uiteindelijke verzelfstandiging, gevolgd door overnames.

 

De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736) De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1996, 50 pagina’s inleiding, 126 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-079-x

Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).

Stadstaat Groningen Stadstaat Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1999, 248 pag.
ISBN nummer: 90-5028-133-8

De stad Groningen was in het verleden een groot-ondernemer, toen zij op grote schaal verveningen en inpolderingen startte in het oostelijk deel van de provincie. Zij maakte daarbij gebruik van haar bestuurlijke zeggenschap, want het Oldambt en Westerwolde stonden onder direct gezag van de stad. Daardoor was Groningen in staat het gebied in te richten en te reglementeren naar eigen goeddunken. Feitelijk was de stad een van Nederlands belangrijkste grootgrondbezitters en trad zij op als een stadstaat. Met het afstoten van de laatste stadsbezittingen komt een einde aan een eeuwenlange periode, waarin de stad Groningen een bijzondere invloed uitoefende op de haar omringende gebieden. Als afsluiting van deze periode heeft de stad een boek laten schrijven over de Groninger stadsrechten gedurende de laatste vier eeuwen. De auteur, drs Meindert Schroor, vertelt op een heldere en prettig leesbare wijze een uniek stukje stadsgeschiedenis. Tegelijk is het echter het verhaal over de systematische ruimtelijke ordening van de Groninger Veenkoloniën. Daarmee leverden de Groninger stadsbestuurders een prestatie die tot de inrichting van de IJsselmeerpolders zijn weerga niet kent. Het is een prachtig boek, bevat schitterende kaarten, toepasselijke illustraties in een keurig verzorgde uitgave en verdient inhoudelijk een pluim.(..) Vast staat dat niemand die zich met de stadsbezittingen gaat bezighouden om dit boek heen zal kunnen (Michiel Gerding in de Veenkoloniale Volksalmanak 2001).

Het boek werd in 2000 bekroond met de tweejaarlijkse H.J. Keuningprijs voor de beste publicatie over de Veenkoloniën.

<< Start < Vorige 11 Volgende > Einde >>
Pagina 11 van 11