Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

Sneek, Van Veenterp Tot Waterpoortstad Sneek, Van Veenterp Tot Waterpoortstad

Auteurs: Meindert Schroor (hoofdred.), Albert Buursma, Henk Doevendans, Karel F. Gildemacher, Sytse ten Hoeve, Derk Jansen, Jacques Kuiper

Uitgave: Afûk, Leeuwarden 2011

ISBN: 978-90-6273-862-5

NUR: 693


Dit rijk geïllustreerde, kloeke werk behandelt onder meer de politieke, sociaal-economische, sportieve, culturele en religieuze geschiedenis van Sneek in de afgelopen 1000 jaar.

Ruim aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van waterwegen, (trek)wegen, trein-, tram- en buslijnen, evenals de opkomst van de auto. Uiteraard wordt het actieve bedrijfsleven van de stad belicht, zowel in het verleden als in het heden. Te denken valt daarbij aan de gebroeders Clemens en August Brenninkmeijer, die in Sneek hun beroemde wereldwijde winkelketen C&A begonnen, of aan Lankhorst touwfabriek. Ook aan bekende en minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke Snekers wordt aandacht besteed. Zo ontdekten we bijvoorbeeld welke persoon achter het pseudoniem ‘de Snitser’ school en jarenlang columns voor de Leeuwarder Courant schreef. Sneek, tweede stad van Fryslân en hoofdplaats van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Een plaats die al eeuwen meer zakelijk als cultureel is ingesteld en waar het binnenwater - vroeger voor de handel en thans in recreatief en sportief opzicht - een centrale rol speelt.

Sporen door het Noorden Sporen door het Noorden

Auteur: Jan Abrahamse, Carla Alma & Meindert Schroor
Uitgave: Noorderbreedte/Nederlande Spoorwegen, Groningen, 1997
ISBN nummer:

Er is veel geschreven over treinen en het reizen per trein. Veel schrijvers in binnen- en buitenland hebben beroemde boeken gepubliceerd die zich geheel of gedeeltelijk afspelen in treinen. Vaak zijn daarbij beschrijvingen gegeven van de landschappen die tijdens de reis worden doorkruist. Vrijwel altijd gebeurd dat op een fragmentarische wijze. In deze bundel is het landschap echter consequent beschreven vanuit de trein. In samenwerking met de NS heeft het tijdschrift Noorderbreedte in 1996 en 1997 een serie beschrijvingen gemaakt van het landschap van Fryslân en Groningen. De beschrijving van iedere route is zo gemaakt dat men in de trein aan de rechterkant moet gaan zitten en vooruit moet rijden, zowel op de heen- als op de terugweg. Met behulp van de topografische atlassen is de beschrijving van de route duidelijk te volgen.

De beschrijvingen zijn vervaardigd door Jan Abrahamse, geassisteerd door Meindert Schroor voor de Friese lijnen (t.w. Leeuwarden-Groningen vv, Leeuwarden-Harlingen vv en Leeuwarden-Stavoren vv) en Carla Alma voor de lijn Groningen-Roodeschool vv.

 

Stadstaat Groningen Stadstaat Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1999, 248 pag.
ISBN nummer: 90-5028-133-8

De stad Groningen was in het verleden een groot-ondernemer, toen zij op grote schaal verveningen en inpolderingen startte in het oostelijk deel van de provincie. Zij maakte daarbij gebruik van haar bestuurlijke zeggenschap, want het Oldambt en Westerwolde stonden onder direct gezag van de stad. Daardoor was Groningen in staat het gebied in te richten en te reglementeren naar eigen goeddunken. Feitelijk was de stad een van Nederlands belangrijkste grootgrondbezitters en trad zij op als een stadstaat. Met het afstoten van de laatste stadsbezittingen komt een einde aan een eeuwenlange periode, waarin de stad Groningen een bijzondere invloed uitoefende op de haar omringende gebieden. Als afsluiting van deze periode heeft de stad een boek laten schrijven over de Groninger stadsrechten gedurende de laatste vier eeuwen. De auteur, drs Meindert Schroor, vertelt op een heldere en prettig leesbare wijze een uniek stukje stadsgeschiedenis. Tegelijk is het echter het verhaal over de systematische ruimtelijke ordening van de Groninger Veenkoloniën. Daarmee leverden de Groninger stadsbestuurders een prestatie die tot de inrichting van de IJsselmeerpolders zijn weerga niet kent. Het is een prachtig boek, bevat schitterende kaarten, toepasselijke illustraties in een keurig verzorgde uitgave en verdient inhoudelijk een pluim.(..) Vast staat dat niemand die zich met de stadsbezittingen gaat bezighouden om dit boek heen zal kunnen (Michiel Gerding in de Veenkoloniale Volksalmanak 2001).

Het boek werd in 2000 bekroond met de tweejaarlijkse H.J. Keuningprijs voor de beste publicatie over de Veenkoloniën.

Stichting Termunter Woningbouw (1918-2009) Stichting Termunter Woningbouw (1918-2009)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Stichting Termunter Woningbouw                               
ISBN nummer: 978- 90-831758-1-8

Het bestuur van de Stichting Termunter Woningbouw wil door het uitgeven van dit jubileumboekje de (ontstaans)geschiedenis beschrijven van de 90 jaar oude woningcorporatie.

De opgerichte corporatie was het resultaat van politieke gedrevenheid en veel persoonlijke inzet. De ongezonde woontoestanden van de 'arbeidersklasse' en anderzijds de heersende woningnood en hoge huren bleken aanvankelijk onvoldoende om sociale woningbouw van gemeentewege in Termunten aan te pakken. Door vasthoudenheid is het in 1918 gelukt.

Het nut en noodzaak, dan wel het opgeven van de zelfstandige status van de corporaties, bleken lastige dilemma's te zijn, die lange tijd een gezamelijke fusie in de weg stonden.

Ruim 90 jaar na de oprichtingsdatum van de Stichting Termunter Woningbouw is het dan zover. De besturen en Raden van Toezicht van de bij de SGBA aangesloten corporaties hebben ingestemd om per 1 januari 2009 samen met de beheersorganisatie SGBA te gaan fuseren en verder te gaan onder de nieuwe naam van 'Woonstichting Groninger Huis'.

Tien eeuwen Hunze, renaissance van een oerstroomdal Tien eeuwen Hunze, renaissance van een oerstroomdal

Auteur: Loonstra, J, G. Overdiep & M. Schroor
Uitgave: RegioPRojekt, Groningen, 1997
ISBN nummer: 90 5028 089 7

Stroomde de Hunze ooit van Valthe nabij Emmen tot aan het Wad bij Pieterburen, door de eeuwen heen veranderde deze stroom in een stelsel van vaarten, kanalen en gekanaliseerde stromen en stroompjes. In deze uitgave wordt een speurtocht ondernomen naar een oerlandschap, naar verblekende tekens op het landschappelijk perkament die werden overgeschreven, maar niet verdwenen of willen verdwijnen. De lezer maakt kennis met de rijke landschappelijke geschiedenis van de Hunze. In het eerste deel staat de Hunze in het Oostermoerse en het Gorecht centraal. Het tweede deel bestaat uit een catalogusbeschrijving van de tentoonstelling ‘Tien eeuwen Hunze’ en spitst zich toe op de cultuurhistorische erfenis van de Hunze rond de stad Groningen.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 8 van 11