Uitgegeven werk


Boeken

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729) De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729)

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Regio-Projekt, 1997, 53 pagina’s inleiding, 70 kaarten.
ISBN nummer: 90-5028-098-6

Is het even unieke als onmisbare vervolg op de Atlas der Provincielanden. Opnieuw is een collectie manuscriptkaarten ontsloten die wat betreft schoonheid zijn gelijke niet kent. De kaarten bieden een fraai en gedetailleerd beeld van de toenmalige stadsgronden en bijbehorende landschappelijke elementen zoals waterlopen, dijken en polders. Tezamen met het tekstgedeelte van dit boek verbeelden de kaarten de stedelijke belangen in de regio en wordt duidelijk waarom en hoe de stad zich met de gang van zaken daar bemoeide. De auteur Meindert Schroor heeft recht op mijn en, naar ik meen, eenieders bewondering voor het feit dat hij in korte tijd de weg heeft weten te vinden in een uiterst ingewikkelde materie en erin geslaagd is de kaarten op bevattelijke wijze in hun historische context te zetten. Zonder zijn prestatie zou de uitgave hooguit een replica van een archiefstuk zijn geweest. Nu is het een historische bron, een oorspronkelijk historisch werkstuk en een wegwijzer voor nader onderzoek. (Gemeentearchivaris van Groningen, drs Jan van den Broek in het voorwoord).

Grote Geïllustreerde Bosatlas Grote Geïllustreerde Bosatlas

Auteur: eindredacteur/co-auteur
Uitgever: Wolters Noordhoff, Groningen, 1983

 

De atlas van Huguenin, militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 De atlas van Huguenin, militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829

Auteur: H.J. Versfelt en M. Schroor
Uitgave: Heveskes Uitgevers Veendam, 2005, 132 pagina's inleiding en kaarbeschrijvingen, 85 pagina's kaarten.
ISBN nummer: 90-806727-9-3

Tussen 1819 en 1829 hebben militaire ingenieurs onder leiding van luitenant W.U Huguenin kaarten van Noord-Nederland vervaardigd. Voor het grootste deel van Friesland en Groningen vormen deze kaarten de oudste gedetailleerde afbeeldingen van de provincies. Voor Overijssel en delen van Denthe geven zij een beeld van de veranderingen in het landschap in vergelijking met datgene wat getoond wordt op oudere militair-topografische kaartenseries.

De Hugueninkaarten zijn van grote waarde voor onze kennis van de vroegere topografie van de noordelijke provincies. Door de grote schaal en het kleurgebruik komt het landschap in één oogopslag tot leven. In de steden is de bebouwing gegeneraliseerd, maar daarbuiten wordt elke boerderij of ander gebouw individueel getoond.

Het bestaan van deze bijzonder interessante kaarten is lang onbekend gebleven, doordat zij verborgen lagen in de gesloten militaire archieven. Deze uitgave door de Drentse Historische Vereniging maakt ze nu voor geïnteresseerden toegankelijk.

De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Profiel, Groningen, 2003, 64 pagina inleiding, 93 pagina's uitvouwbare kaarten.
ISBN nummer: 90-5294-276-5

Ir. Johan Kooper (1876-1939) was hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat te Groningen. In zijn vrije tijd was hij als amateur-historicus veel met het verleden bezig en verzamelde hij gedrukte en manuscript kaarten en bracht deze bijeen in een boekband. Aan de hand van deze kaarten wordt in De Atlas van Kooper de geografische ontwikkeling beschreven van de provincie Groningen. De door Kooper bijeengebrachte kaarten bestrijken de periode van de vroege zestiende eeuw tot de late negentiende eeuw, toen door een krachtige industrialisatie en verstedelijking het gelaat van de provincie Groningen ingrijpend veranderde. Aangevuld met enkele essentiële in de verzameling ontbrekende kaarten biedt de Atlas van Kooper een goed uitgangspunt voor een schets van vier eeuwen landschappelijke ontwikkeling van Groningen. In de tekst wordt tussen haakjes naar de kaarten verwezen.

De Bosatlas van Fryslân De Bosatlas van Fryslân

Auteur: Meindert Schroor
Uitgave: Noordhoff Atlasproducties, Groningen, 2009.
ISBN nummer: 978 9001 77904-7

Op 22 oktober 2009 verscheen De Bosatlas van Fryslân, uitgegeven door Noordhoff Uitgevers te Groningen. Meindert Schroor was als voornaamste adviseur, officieus eindredacteur en auteur van een tweetal hoofdstukken (het landschap, resp. het 31-tal afzonderlijke gemeenten) intensief betrokken bij de totstandkoming van dit monumentale naslagwerk, waarvan binnen vijf weken ruim 10.000 exemplaren werden verkocht!

In deze eerste regionale Bosatlas wordt - naast de daarin opgenomen topografische atlas (1:25.000) - aan de hand van meer dan 1000 thematische kaarten, historische kaarten, kartogrammen, cartografische reconstructies, tabellen, grafieken, (lucht)foto’s en toelichtende teksten een grondig beeld gegeven van het dagelijks leven (bodem, water, weer, flora en fauna, wonen, werken, onderwijs, taal, verkeer, politiek, sport, cultuur, recreatie en gezondheidszorg) in, en de aanblik van het hedendaagse Fryslân en hoe dat alles zo is geworden.

Zie ook onze voordracht: Van de kaart, op de kaart. Te vinden onder Presentaties
met als titel Van de kaart. Op de kaart.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 11